NewVCB

Dịch vụ bảo vệ ngân hàng

705 xem chi tiết

NewPi Vina

Dịch vụ bảo vệ nhà máy pi vi na ở KCN Hòa Khánh

683 xem chi tiết

NewBIDV

Công ty Thành Long Đà Nẵng cung cấp Dịch vụ bảo vệ các đơn vị của BIDV ...

717 xem chi tiết

NewĐại học Đà Nẵng

Công ty bảo vệ Thành Long cung cấp DỊch vụ bảo vệ cho Đại học Đà Nẵng, Dịch vụ bảo...

716 xem chi tiết

NewBảo vệ Nhà máy YuongJin ở Tam Kỳ Quảng Nam

Bảo vệ cho nahf Máy YongJin ở KCN Tam Thăng, Tam Kỳ, Quảng Nam

709 xem chi tiết

NewDỊch vụ bảo vệ Nhà Máy FS

Bảo vệ Nhà Máy Fashion Garment

764 xem chi tiết