NewDịch vụ bảo vệ Kho hàng

Dịch vụ bảo vệ Kho hàng, bảo vệ Nhà kho mục đích để hàng hóa an toàn, không bị mất...

923 xem chi tiết

NewDịch vụ bảo vệ trường học

Công ty bảo vệ Thành Long cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, bao gồm nhiều lĩnh vực như...

907 xem chi tiết

NewDịch vụ bảo vệ Khu nghỉ dưỡng - Resort

Công ty bảo vệ Thành Long cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh chuyên nghiệp từ năm 2009, có...

987 xem chi tiết

NewDịch vụ bảo vệ cơ quan văn phòng

Công ty bảo vệ cho các cơ quan nhà nước, văn phòng làm việc cần thiết để duy trì nội...

1010 xem chi tiết

NewDịch vụ bảo vệ trung tâm thương mại, siêu thị

Công ty Dịch vụ bảo vệ Thành Long /m/0gt4z cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh chuyên nghiệp,...

880 xem chi tiết

NewDịch vụ bảo vệ Khách sạn

Khách sạn thường nằm ở những nơi trung tâm thương mại thuộc thành phố thị xã lớn gần những nơi...

884 xem chi tiết