Bảo vệ Nhà máy, Xí nghiệp

Thứ bảy, 15/08/2020

Công ty Dịch vụ bảo vệ Thành Long /m/0gt4z cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh chuyên nghiệp, dịch vụ bảo vệ cá nhân, bảo vệ tài sản hàng hóa, bảo vệ nhà máy, bảo vệ cơ quan, trường học, bảo vệ công trình xây dựng, bảo vệ tòa nhà, bảo vệ khách sạn, bảo vệ khu du lịch nghỉ dưỡng, bảo vệ con người.. Công ty bảo vê Thành Long Đà Nẵng cung cấp dịch vụ bảo vệ nhà máy Germton, Sumida, Acecook, PI vina, Tristar, Ducksan Vina, Domex, One Woo, Vast Apparel, Vinatex Tư Nghĩa, TCT 28, Rio, ...