Bảo vệ tòa nhà, khách sạn, resort

Thứ bảy, 19/09/2020

Công ty bảo vệ Thành Long cung cấp Dịch vụ bảo vệ tòa nhà, Dịch vụ bảo vệ khách sạn và khu nghỉ dưỡng resort như Azura, Hiyori, Bảo vệ tòa nhà Bưu điện thành phố Đà Nẵng, Dịch vụ bảo vệ khách sạn Stay Hotel, Cung cấp bảo vệ cho khu nghỉ dưỡng Pulchra resort, Agri bank Resort, Ocean Villa Đà Nẵng, Hyatt Resort ...