Tuyển dụng cán bộ quản lý

1. Cán bộ Giám sát cấp tỉnh: Bình Dương, Đồng Nam, Long An, Tp. Hồ Chí Minh .
2. Giám sát cụm Mục tiêu tại các tỉnh.
3. Chỉ huy mục tiêu.
Yêu cầu:
- Đã có kinh nghiệm làm việc.
- Lương thỏa thuận khi phỏng vấn.
- Ưu tiên công an, bộ đội xuất ngũ và cán bộ hưu trí.
Công ty thường xuyên tuyển bảo vệ làm việc tại Đà Nẵng – Lương trên: 12.000 đồng/giờ
Nộp hồ sơ trực tiếp tại: 30 ĐàoTấn, quận Hải Châu, Đà Nẵng (Rẽ vào tại số 46 đường 2-9). Không hoàn trả hồ sơ
- ĐT: 02363.582.789