Công ty bảo vệ được sử dụng công cụ hỗ trợ

Xã hội phức tạp, nhiều kẻ tội phạm manh động tấn công người dân lương thiện để thực hiện hành vi vi phạm tới cùng. Người dân trong thế tự vệ phải chống trả kẻ tội phạm. Nhằm cung cấp thôn tin cơ bản về công cụ hỗ trợ, công ty bảo vệ, vệ sĩ Thành Long trình bày một số loại công cụ hỗ trợ sử dụng phổ biến với điều kiện đăng ký và được cơ quan công an cấp phép. Công cụ hỗ phải được cơ quan công an quản lý và cấp phép sử dụng mới hợp pháp. 

Công ty bảo vệ được phép sử dụng công cụ hỗ trợ phục vụ công tác bảo vệ, nhân viên bảo vệ sử dụn công cụ hỗ trợ đã được huấn luyện kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ. Công cụ hỗ trợ bao gồm thiết bị, phương tiện, động vật được sử dụng để thi hành nhiệm vụ bảo vệ an ninh an tòa tính mạng, tài sản của người dân và doanh nghiệp trước hành vi vi phạm pháp luật của người khác. Nhân viên bảo vệ được phép sử dụng công cụ hỗ trợ để ngăn chặn tấn công hoặc chặn đứng hành và làm tê liệt ý chí tấn công của kẻ tội phạm, hoặc ngăn chặn kẻ phạm pháp trốn chạy.

1. Các loại súng băn điện, súng su, súng hơi cay, súng phóng dây, ... và các loại đạn cho súng này.

2. Phương tiện xịt hơi ngạt, khói cay, khói độc, chất gây mê, ..

3. Gậy điện, roi điện, gậy su, gậy sắt,.

4. Phương tiện bảo hộ áo giáp, găng tay, 

5. Phương tiện chế tạo riêng, đặc thù cho người bảo vệ pháp luật, thi hành công vụ...

6. Động vật được huấn luyện phục vụ công tác bảo vệ trật tự xã hội, an ninh quốc gia.

Các công ty bảo vệ đăng ký sử dụng công cụ hỗ trợ với cơ quan công an, cơ quan công an xem xét cấp chứng nhận sử dụng công cụ hỗ trợ đó, nhân viên bảo vệ muốn sử dụng phải được huấn luyện và cấp chứng chỉ quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ mới được phép sử dụng

Những loại công cụ hỗ trợ phổ biến dùng cho các công ty abro vệ