Công ty Dịch vụ bảo vệ Thành Long tại Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

Thanh Long security company in Quang Nam: Đối tác của Thành Long Quảng Nam là những doanh nghiệp FDI, như công ty Ducksan, Young Jin, Moonchang, One Woo (Hàn Quốc - tại KCN Tam Thăng, Hà Lam); Công ty Domex (Đài Loan - KCN Hà Lam), Germton (KCN Đông Quế Sơn)...

Chi nhánh Thành Long Quảng Nam là sự khẳng định cam kết dịch vụ chất lượng cho khách hàng, là sự tăng cường lực lượng quản lý, thanh tra kiểm tra lực lượng bảo vệ tại các mục tiêu.

Văn phòng chi nhánh tại số 52 đường Trần Quý Cáp, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 02353.702.888; E.mail: QNA@thanhlongsecurity.com
Thành Long Quảng Nam cam kết an toàn cho khách hàng sử dụng dịch vụ.