Công ty Bảo vệ tại Tam Kỳ - Thành Long Quảng Nam

Security company in Quang Nam. Công ty May DOMEX (Đài Loan, Nhà máy tại KCN Hà Lam Chợ Được huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam), Công ty May YS VINA (Hàn Quốc, Nhà máy ở KCN Trường Xuân), Công ty May Vast Aparel (Đài Loan, Nhà máy tại Khu công nghiệp Thuận Yên), Công ty May One Woo (Hàn Quốc, địa chỉ tại Khu công nghiệp Hà Lam Chợ Được), Công ty Ducksan Vina (Hàn Quốc, nhà máy tại Khu công nghiệp Tam Thăng), Công ty Young Jin (Hàn Quốc, địa chỉ tại KCN Hà lam - Chợ Được), Công ty Germton (Hồng Kông, Nhà máy tại KCN Đông Quế Sơn).

Về Công trình: Công trình Khách sạn Boutique Hội An, Công trình Cầu Tam Kỳ địa chỉ tại xã Tam Xuân 1, Công trình đường Cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi (gói thầu 1A đoạn qua xã Tam Ngọc), Công trình Nhà máy Viet Fashion tại KCN Tam Thăng,...