Dịch vụ bảo vệ sự kiện Tiger Remix 2015 Đà Nẵng

Thanh Long Security Company, Professional Security Service": Công ty Dịch vụ bảo vệ Thành Long Đà Nẵng triển khai công tác bảo vệ chương trình TIGER REMIX 2015 Đà Nẵng tại Khu vực tuyến đường Trần Hưng Đạo - Đà Nẵng vào ngày 02-01-2016.