Triển khai bảo vệ cho Nhà máy Thép Đà Nẵng ở KCN Liên Chiểu

Công ty Dịch vụ bảo vệ Thành Long cung cấp dịch vụ bảo vệ cho nhà máy thép Đà Nẵng tại Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng, Liện Chiểu, Đà Nẵng.

Qui mô công ty rộng lớn, số lượng công nhân đông, lượng hàng hóa phát sinh qua các vị trí bảo vệ nhiều do đó công tác bảo vệ phải tuân thủ phương án bảo vệ đã đề ra.

Nhân sự bảo vệ cho nhà máy được yêu cầu trẻ dưới 50 tuổi, có sức khỏe, nhanh nhẹn và trung thực trong công tác bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự nhà máy và đặc biệt khách hàng quan tâm đến việc xuất hàng và nhập nguyên vật liệu vào nhà máy phải đúng và đủ.

Các vị trí bảo vệ bàn giao ca trước 15 phút hàng ngày

Nhiệm vụ của các vị trí bảo vệ trong nahf máy: Đội bảo vệ ca tối, Các vị trí làm việc: Kiểm soát cổng, Kiểm soát nhà thầu, Kiểm soát xuất nhập hàng, Ghi chép khách, hồ sơ đến và đi

Công ty bảo vệ Thành Long cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp từ năm 2012, nhiều kinh nghiệm sẽ đáp ứng được nhu cầu của quý khách. Vui lòng liên hệ số phòng kinh doanh để được tư vấn dịch vụ 02363700833

Công ty bảo vệ Đà Nẵng

Quý đơn vị cần tìm hiểu DỊch vụ bảo vệ ở Đà Nẵng vui lòng liên hệ Công ty bảo vệ Thành Long theo số 0914158151