Hình ảnh hoạt động chung

Thứ sáu, 31/12/2021

Công ty cổ phần DỊCH VỤ BẢO VỆ Thành Long Đà Nẵng chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ cho khách hàng là mọi tổ chức và cá nhân khắp cả nước, đặc biệt là cung cấp nhân viên bảo vệ tại các tỉnh và thành phố trọng điểm về kinh tế và đầu tư như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và các tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế.