Công ty Đầu tư Germton

Công ty bảo vệ Thành Long cung cấp Dịch vụ bảo vệ cho Nhà Máy Germton tại Khu công nghiệp Đông Quế Sơn, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Công ty TNHH Đầu tư Germton - G.I là đơn vị chế xuất, vốn 100% từ Hồng Kông có địa chỉ tại Khu Công nghiệp Đông Quế Sơn xã Hương An huyện Quế Sơn tỉnh Quảng nam.

Germton Industrial là Doanh nghiệp chuyên về hàng may mặc xuất khẩu có mui mô công ty 3000 công nhân. 

Yêu cầu Dịch vụ bảo vệ chất lượng cao, đáp ứng kiểm xưởng cho thị trường Mỹ và Châu Âu.

G.I sản xuất hàng may mặc, Hàng xuất khẩu hoàn toàn, không tiêu thụ nội địa.

Ngoài Công ty Công nghiệp Germton thì Công ty bảo vệ Thành Long Quảng Nam cũng cung cấp bảo vệ cho Công ty Đầu tư germton cũng thuộc chủ sở hữu.

Công ty Bảo vệ Thành Long Quảng Nam, Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, Công ty bảo vệ tại hương an

Công ty bảo vệ Thành Long tại Nhà Máy Germton