Bảo vệ Tiger Remix

Công ty bảo vệ Thành Long bảo vệ chương trình đại nhạc hội TIGER REMIX  tổ chức tại Công viên Sông Hàn thành phố Đà Nẵng. Chương trình đại nhạc hội Tiger Remix có lượng khách đến xem được ban tổ chức ước tính khoảng 1 vạn người. Chương trình diễn ra trong không gian mở nên yêu cầu công tác bảo vệ phải chặt chẽ, quyết liệt đối với hành vi xâm phạm khu vực biểu diễn và khu vực khách mời, nhân viên bảo vệ đảm bảo phân luồng khu vực khách và khán giả.

Dịch vụ bảo vệ Thành Long đã đảm bảo an toàn, trật tự cho đêm đại nhạc hội thành công.

Công ty bảo vệ thành long