Thông điệp từ Thành long

CÔNG TY BẢO VỆ THÀNH LONG QUẢNG NAM cung cấp DỊCH VỤ BẢO VỆ từ những năm 2000, đã có nhiều kinh nghiệm bảo vệ và hơn 1000 nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp. Công ty bảo vệ Thành Long đã đúc kết nhiều kinh nghiệm thực tế nên được nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ để bảo vệ tài sản và bảo vệ an ninh cá nhân.

Công ty được quản lý bởi những cán bộ chuyển ngành từ lực lượng tinh nhuệ của Lữ đoàn 74 TC2 - BQP. Nhân viên bảo vệ Thành Long Quảng Nam được chọn lọc kỹ từ nguồn nội bộ đảm bảo phẩm chất đạo đức để bảo vệ an ninh cho con người và giữ gìn nguyên vẹn tài sản cho khách hàng.